Juriu

Juriul Galei Tineretului Bacauan

...

Adrian Iordache

Vicepreședinte Asociația ”Hai să facem! - Bacău

...

Diana Ilie

Inspector de specialitate la Compartimentul Analiză și Relații Consiliul Local Bacău

...

Theodora Jacota

Consilier Superior Tineret - DJST Bacău

...

Cristina Buzoianu

Prorector pentru etică și imagine - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau

...

Gabriela Iștoc

Soprană

...

Gabriel Carnariu

Președinte - Federația Tinerilor din Bacău

...

Marian Dămoc

Presedinte RYMD / Ofițer monitorizare la Terre des hommes

...

Lăcrămioara Mocanu

-

...

Mihai Căprioară

Director Executiv - Fundația Comunitară Bacău

...

Gabriela Achihai

Președinte - Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) Bacău

...

Vasile Măgirescu

Corporate Business Centre Director at BCR